Algemene informatie: Ruildagen KDV en BSO


Ruildagen KDV en BSO (Geen flexcontracten)

Ruilen is geen recht maar een extra service.
Het ruilen en inhalen van dagen voor KDV en BSO mag bijna het gehele jaar. Met uitzondering van de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw en de zomervakantie. De opvangdagen die je in de zomervakantie en in de periode tussen kerst en Oud & Nieuw niet gebruikt zullen dus komen te vervallen. Het is niet mogelijk om deze dagen in te zetten op een ander moment.

De voorwaarden waaronder geruild mag worden zijn:

  • Ruilen is mogelijk maar alleen in één maand ervoor of erna en mits het kind/leidster ratio dit toelaat.
  • Er mag eventueel ook door de leidsters gekeken worden of een kind op een andere groep extra kan komen, mits de ouders hiermee akkoord gaan.
  • De niet op te nemen feestdagen en de vrijdag na Hemelvaartsdag mogen binnen twee maanden voor of na de feestdag opgenomen worden, mits het kind/leidster ratio dit toelaat. Dit geldt zowel voor het KDV als de BSO (middag).

Ook hierbij geldt dat opvang op een andere groep tot de mogelijkheden behoort, als dit mogelijk is en als de ouders akkoord gaan.

  • Ruildagen mogen alleen via de groepsmail aangevraagd worden. Minimaal vijf dagen van te voren krijgen de ouders de bevestiging van de toezegging of afwijzing. Ruildagen worden NIET mondeling aangevraagd of toegezegd op de groep, dit voor de duidelijkheid in communicatie en onrust op de groep.

Extra dagen (zijn dagen buiten de contractdagen) Extra dagen mogen altijd aangevraagd worden, maar worden alleen toegezegd mits het kind/leidster ratio dit toelaat. Er mag eventueel ook door de leidsters gekeken worden of een kind op een andere groep extra kan komen, mits de ouders hiermee akkoord gaan. Ook hiervoor geldt dat het aanvragen van deze extra dagen via de mail gaat.

 

Officiële feestdagen

Officiële feestdagen en de vrijdag na Hemelvaartsdag is het Tuinhuis (KDV en BSO) gesloten. Op 5 mei is het Tuinhuis ééns per vijf jaar gesloten, de volgende keer dat dit voorkomt is in het jaar 2020.

Op 24 december en 31 december zijn wij tot 16:45 uur open, voor deze tijd moeten de kinderen opgehaald zijn. 

Tussen Kerst en Oud & Nieuw is het Tuinhuis alleen op inschrijving open. Voor deze periode wordt per mail geïnventariseerd door de groepen welke kinderen gebruik gaan maken van opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw. De kinderen mogen ingeschreven worden op de dagen dat ze normaal gesproken ook zouden komen. De personeelsplanning wordt hierop aangepast.   

Alleen voor BSO

De gratis studie/onderbouwdag (alleen voor Boskoop) per opvangdag mag alleen voor die dag gebruikt worden en niet voor andere dagen zoals vakanties. Een onderbouwdag of studiedag vindt pas doorgang bij 3 of meer kinderen. Hier wordt u tijdig van op de hoogte gebracht. 

Flexcontracten KDV en BSO 

Flexkinderen hebben geen vaste dagen in de week waardoor ruildagen niet van toepassing zijn. Uitzonderingen zijn hieronder beschreven:

  • Flexkinderen moeten minimaal één dag per week aanwezig zijn i.v.m. de continuïteit.
  • Er mag eventueel ook door de leidsters gekeken worden of een kind op een andere groep extra kan komen, mits hier de ouders ook mee akkoord gaan.

Verdere informatie over het ruilen als uw kind een flexcontract  heeft volgen later, dit document is nog in constructie. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via info@het-tuinhuis.nl