Algemene informatie: Ruildagen KDV en BSO

Het ruilen van dagen voor KDV en BSO mag het gehele jaar met uitzondering van de kerst en zomervakantie onder de volgende voorwaarden. Dat ruilen mogelijk is en alleen in dezelfde week, 1 maand ervoor of erna mits het kind/leidster ratio dit toelaat. Er mag eventueel ook door de leidsters gekeken worden of een kind op een andere groep extra kan komen, mits de ouders hiermee akkoord gaan.

Alle niet op te nemen feestdagen en de vrijdag na Hemelvaartsdag mogen worden ingehaald, binnen twee maanden voor of na de feestdag, mits het kind/leidster ratio dit toelaat. Voor de BSO mag hier voor een BSO middag geruild worden. Ook hierbij geldt dat opvang op een andere groep tot de mogelijkheden behoort.

Ruildagen mogen alleen via de groepsmail aangevraagd worden. Minimaal 5 dagen van te voren krijgt de ouder de bevestiging van de toezegging of afwijzing.

Extra dagen mogen altijd aangevraagd worden, maar worden alleen toegezegd mits het kind/leidster ratio dit toelaat. Er mag eventueel ook door de leidsters gekeken worden of een kind op een andere groep extra kan komen, mits de ouders hiermee akkoord gaan.

Officiële feestdagen

Officiële feestdagen, de vrijdag na Hemelvaartsdag is het Tuinhuis (KDV en BSO) gesloten. Op 5 mei zijn wij ééns per 5 jaar vrij gestart vanaf 2010.

Op 24 december en 31 december zijn wij tot 16:45 uur open.

Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij open op inschrijving. Een kind is dan alleen welkom wanneer er van te voren een schriftelijke aanmelding is ontvangen. Hier zijn voor ouders geen extra kosten aan verbonden.       

Alleen voor BSO

De gratis studie/onderbouw dag (alleen voor Boskoop) per opvang-dag mag alleen voor die dag gebruikt worden en niet voor andere dagen zoals vakanties. Een onderbouw of studiedag vindt pas doorgang bij 3 of meer kinderen.