Algemene informatie: Aanmelden en inschrijven

Aanmelding dient te geschieden via het inschrijfformulier van ‘Het Tuinhuis’.
Door registratie van uw gegevens wordt uw kind geplaatst of komt op een wachtlijst.

Wanneer u uw 2e of 3e kind aan wilt melden dan kan dat volstaan door middel van een mailtje en hoeft niet het volledige formulier ingevuld te worden.