Algemene informatie: Aanmelden en inschrijven

Aanmelding dient te geschieden via het inschrijfformulier van ‘Het Tuinhuis’.
Door registratie van uw gegevens wordt uw kind geplaatst of komt op een wachtlijst.