Algemene informatie: Flexibele opvang

Het Tuinhuis biedt flexibele opvang, met een minimum van 1 hele dag per week. Het is niet mogelijk om halve dagen af te nemen. 

Ouders die een flexcontract hebben, dienen ten minste vier weken van te voren de gewenste af te nemen dagen kenbaar te maken bij Het Tuinhuis. Met een flexplek wordt uw kind in een stamgroep geplaatst, maar zal indien nodig uitgeweken worden naar een andere groep, dit zal dan wel plaats vinden op dezelfde locatie. Mocht een ouder binnen deze termijn van vier weken willen afwijken van de opgegeven dagen, dan gaan wij handelen volgens ons ruilbeleid.

Het ruilen van een flexdag bij ziekte van een kind, kan alleen indien de BKR (beroepskracht-kindratio) dit toelaat.

Wilt u meer weten over onze flexibele opvang neemt u dan contact met ons op.