Algemene informatie: Wennen

Voordat uw kind hele dagen komt, zal het nog even moeten wennen. De eerste dag komt u samen met uw kind een ochtend of middag op bezoek, tevens worden alle kindgegevens doorgenomen. In overleg met de pedagogisch medewerkers kunt u blijven of weggaan. Voor een peuter zal het afscheid niet altijd zonder tranen verlopen, daarom adviseren wij u het afscheid kort en duidelijk te houden.

U kunt altijd later even bellen hoe het gaat. Wij zullen er alles aan doen om uw kind een fijne dag te bezorgen.

Vooral de eerste paar keer doet uw kind veel ervaringen en indrukken op, het zal dan ook wat vermoeid kunnen raken. Ook is het verstandig om uw kind dan niet al te lange dagen te laten maken.