Buitenschoolse opvang

Het Tuinhuis biedt op meerdere locaties buitenschoolse opvang

Het Tuinhuis biedt buitenschoolse opvang op 3 locaties. Om u een indruk te geven van de locaties kunt u onderstaande filmpjes bekijken:

Locatie Mendelweg in Boskoop

Locatie Overslag Boskoop

Locatie Bodegraven

De BSO aan de Overslag bestaat al sinds mei 2010 en biedt plaats aan 80 kinderen per dag. Deze zijn onderverdeeld in 4 verschillende groepen. 
De BSO aan de Mendelweg is in juli 2014 geopend, tegelijkertijd met de opening van deze locatie. Deze locatie is groeiende en biedt plaats aan 40 kinderen per dag verdeeld over 2 groepen.
De BSO in Bodegraven is ook groeiende en biedt plaats aan 50 kinderen per dag. Deze zijn onderverdeeld in 2 leeftijdsgroepen. Op deze locatie worden alleen kinderen opgevangen van de scholen in Bodegraven. 

Wat gebeurt er op de BSO na schooltijd:

- Ophalen van school,

Drink- en eetmoment,

Aanbieden van activiteiten, en indien wenselijk een huiswerkmoment,

Drink- en eetmoment,

Buitenspelen ( vrij spel)

Bij het aanbieden van de activiteiten volgen wij het ZaaiGoed programma en komen de volgende zaken aan bod:

-Activiteiten buiten bestaan uit (tik)spelletjes, speurtocht, vrij buiten spelen, natuur activiteiten enz. Variërend naar leeftijdscatagorie en behoefte van de kinderen. Het aanbod geven wij zoveel mogelijk in de directe omgeving rond de BSO. Met de kinderen bij de Overslag gaan we naar de speeltuin in de Nieuwstraat of het plein van de Populierschool. Met de kinderen van de Mendelweg gaan we naar het Gouwebos en de kinderboerderij.

-      Activiteiten binnen kunnen bestaan uit spelletjes, knutselen, bouwen met Lego en Kapla, dansen op muziek, koekjes bakken, kleuren enz.

-      Soms worden de activiteiten voor de hele groep aangeboden, dan weer verschillende gevarieerde keuzes voor de kinderen. Allen passend naar de
        behoefte van de kinderen. Een aanbod wat elke dag varieert, zodat iedereen het leuk kan hebben. Geen zin hebben hoort er ook bij maar het is
        belangrijk om het kind te volgen en te blijven kijken naar het individuele kind.

-      Op de Overslag kunnen we sportief gebruik maken van gymzaal de Biezen, wanneer vanwege het weer het buiten spelen niet meer lukt. Dit kan
       op maandag, dinsdag en donderdag, met als doel de kinderen te laten ontladen en te motiveren voor een leuke sportactiviteit in een ontspannen   
       omgeving.

-      Het Tuinhuis staat voor buiten leren en genieten en dit doen we dan ook zoveel mogelijk. Ieder moment buiten is een waardevol moment die uw 

       kind zal bij blijven.

Christelijke grondslag (alleen in Bodegraven)

Het Tuinhuis in Bodegraven heeft een christelijke grondslag en wil kinderen graag de christelijke waarden en normen voorhouden die we kennen uit de Bijbel: liefde en respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Kinderen dragen bij door mee te helpen met kleine taken, door elkaar te helpen en door netjes om te gaan met ruimte, natuur, eigenwaarde en materiaal.

Wij maken allen deel uit van Gods schepping. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met onze middelen en onze leefomgeving. Het Tuinhuis wil kinderen bewust maken van hun aandeel in de schepping.

Bij het eten wordt er met elkaar gebeden en er wordt stil gestaan bij de Christelijke feestdagen.

ZaaiGoed programma

      We vinden het belangrijk om vanuit één visie te werken, zodat herkenning voor het kind vertrouwen geeft. Wij geloven in het gegeven dat wanneer een kind  groeit in het zelfvertrouwen, er ruimte komt om op te groeien tot een volwassene  met unieke talenten.

Ieder kind heeft in onze ogen talenten, die op een eigen plek in de wereld ingezet kunnen worden. 

Wij dragen graag bij aan het ontwikkelen van dit zelfvertrouwen, zodat het kind nu en later ook als volwassene, durft te zijn wie het is. www.essisme.nl

BSO pakketten

We hebben een aantal standaard pakketten, maar u kunt ook in overleg met de leidinggevende van de locatie het aanbod bespreken.

Op alle locaties is er de mogelijkheid voor voorschoolse opvang. Deze kan op alle dagen aangevraagd worden. De kinderen kunnen tussen 7.00 uur en 8.00 uur gebracht worden, zodat ze allemaal om half 9 op school zijn. Deze ochtend kunnen de kinderen met elkaar een spelletje doen, bouwen in de bouwkamer, speelhoeken of rustig wakker worden.

Op vakantiedagen is er de hele dag opvang en dan werken we met thema’s waarbij we de activiteiten daarop aanpassen. Zo proberen we grotere activiteiten aan te bieden, omdat we meer tijd hebben. Op deze dagen gaan we ook lekker veel naar buiten als het weer dat toelaat en proberen we wat extra’s te doen, zoals een uitje naar het bos, speeltuin o.i.d. De kinderen eten deze dagen ook fruit en brood op de BSO. Dit wordt verzorgd door Het Tuinhuis.

In de vakanties maken we gebruik maken van de busjes voor uitstapjes in de buurt, zoals het Gouwebos, de Schouw, het bos, de Zustertuin, een speeltuin enz. Op de momenten of dagen met minder kinderen is het mogelijk dat de groepen van de Overslag en de Mendelweg worden samengevoegd. Dit hoort u uiteraard op tijd van ons.

Vervoer (Bodegraven)

Kinderen worden met een busje of de BSO-bus opgehaald i.v.m. de afstand  waarbij de pedagogisch medewerkers bevoegd zijn om deze te besturen. 

De Willibrord en de Beatrix school bevinden zich op loop afstand en voor de grotere kinderen is het een optie mocht het nodig zijn om lopend te worden opgehaald.

Op de BSO zullen de kinderen worden verdeeld in 2 groepen.

BSO de Overslag: 

De naschoolse opvang bij de Overslag is geopend vanaf het moment dat de eerste van de scholen Rehoboth, De Populier, of De Akker uitgaan. De kinderen van de Overslag worden na schooltijd lopend opgehaald. De schooltijden liggen vrij dicht bij elkaar en bieden allen een continurooster aan. Op de website van de scholen kunt u alle schooltijden zien. Op woensdagmiddag zijn deze scholen gesloten vanaf 12.15 uur en wordt op de BSO met de kinderen geluncht. Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 van de Rehoboth om 12.00 uur vrij en dan bieden wij ook opvang aan en lunchen we met elkaar.

We hebben op de BSO 4 verschillende groepen die op leeftijd zijn ingedeeld.

- Flabbes zijn kinderen van groep 1 en 2 - Stekkies groep 2 en 3 - Tuinders groep 4 en 5 - Kloeters vanaf groep 5

Uiteraard is dit een richtlijn en proberen we ook te kijken naar vriendjes en interesses van kinderen.

Op woensdag hebben we één groep met alle leeftijden bij elkaar. En op vrijdag 3 groepen; een jonge groep 1 t/m 3 en 2 oudere groepen (Groep 4 en vanaf groep 5).

BSO Mendelweg:

Aan de Mendelweg wordt er BSO aangeboden voor alle scholen in West; Dit zijn de Zevensprong, Immanuel, Ichtus en Eben Haezer.

Kinderen op de Immanuelschool gaan alle dagen tot 14.00 uur naar school en worden met een busje opgehaald i.v.m. de afstand waarbij de pedagogisch medewerkers bevoegd zijn om de busjes te besturen.

De Zevensprong en de Ichtus bevinden zich op loopafstand en deze kinderen worden door de leidster dan ook lopend opgehaald.

Groep 1 van de Zevensprong én van de Immanuelschool hebben op vrijdag vrij. Op deze dag bieden wij speciaal voor deze kinderen een volledige dag aan. Vraagt u naar de mogelijkheden. Momenteel voegen we de kinderen die opvang genieten op woensdagmiddag en vrijdagmiddag samen met de Overslag. Door meer kinderen samen te voegen kunnen wij gerichter werken en meer aanbod geven wat past bij uw kind. Bij meerdere aanmeldingen gaat de Mendelweg ook op deze dagen open. Vraag u gerust naar de mogelijkheden.

Op deze BSO zitten de kinderen in één groep; de Hanggeiten. Wanneer het kind-aantal zal toenemen zullen de kinderen worden verdeeld in 2 groepen.

De Hanggeiten gaan er regelmatig op uit en kiezen ze hun favoriete plek in het Gouwe bos of de kinderboerderij. Maar ook binnen wordt er geknutseld, koekjes gebakken of gespeeld. Op de website is veel informatie over de BSO te vinden en op facebook van het Tuinhuis kunt u de leukste  activiteiten van uw kind volgen.

Komt uw kind al bij het Tuinhuis?

Het is gewenst dat de kinderen in het vierde jaar van het kinderdagverblijf (KDV) al vast snuffelen bij de BSO. Wij kennen deze kinderen al en het geeft voor uw kind een herkenning en meer vertrouwd gevoel voor hij of zij een doorstart maakt naar de basisschool.

Voor de ouders die al zijn ingeschreven op het Tuinhuis vragen wij ook het inschrijfformulier op onze website in te vullen. De datum van inschrijving is bepalend voor de volgorde van de eventuele wachtlijst. 

Kennismaken

Voor u als zoekende ouders is het erg zinvol om een kijkje te komen nemen en de sfeer samen met de kinderen te proeven. Tegelijkertijd kunt u veel vragen aan de pedagoog stellen maar eventueel ook een afspraak maken met de leidinggevende die u meer wegwijs kan maken in mogelijkheden en wensen.

Nieuwsgierig geworden? neemt u dan contact met ons op!

BSO Het Tuinhuis op Facebook

BSO Het Tuinhuis op Instagram