Het Coronavirus

Via deze pagina geven wij u de laatste informatie omtrent het coronavirus en de maatregelen bij Het Tuinhuis.

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor noodopvang bij Het Tuinhuis. U kunt gebruik maken van dit formulier als u nog geen klant bent bij ons. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar: administratie@het-tuinhuis.nl

Voor meer informatie en de voorwaarde om gebruik te maken van de noodopvang kunt u terecht op de website van de overheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/kinderopvang

·        Update 30-04-2020

·        Update 22-04-2020

·        Update 31-03-2020 20:45 uur

·        Update 18-03-2020  16:40 uur

Brief Brancheorganisatie kinderopvang betreft zorgen omtrent kosten kinderopvang coronacrisis

 

·        Update 16-03-2020  17:30 uur

Hieronder een update van de Rijksoverheid met betrekking tot de opvang van kinderen waarvan de ouder(s) een cruciaal beroep uitoefent.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

De richtlijnen wanneer een kind niet mag komen m.b.t.ziekteverschijnselen blijven onveranderd. Dus bij neusverkoudheid, hoesten, niezen, zere keel en koorts dient u uw kind thuis te houden. Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvanguren, dan verwachten wij dat u uw kind per direct komt ophalen.  

De Rijksoverheid geeft het volgende weer:

Veel kinderen zijn thuis, terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Veel mensen verkeren hierover in onzekerheid: kosten worden wel gemaakt, terwijl er geen gebruik wordt gemaakt van de kinderopvang. Toch is het belangrijk dan de gehele factuur voor opvang gewoon te blijven betalen, zodat de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Ook de eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie moet worden voldaan.

Voor meer informatie over kinderopvang en het coronavirus kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

We blijven rekenen op uw verantwoordelijkheid dat u uw kind echt alleen brengt onder de genoemde voorwaarden. We vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren.

 

·        Update 15-03-2020  21:30 uur

Op 15 maart 2020 heeft de overheid besloten om alle scholen en kinderdagverblijven te sluiten tot 6 april 2020, dit om verdere verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Onze kinderopvanglocaties zijn met ingang van 16 maart 2020 gesloten.

 Er is een uitzondering van kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in de vitale beroepen. https://www.rijksoverheid.nl/o...


Onze kinderopvanglocaties hanteren de volgende richtlijnen:

 

Wanneer is uw kind welkom?

 Als beiden ouders werkzaam zijn in de vitale beroepsgroepen en andere opvang niet mogelijk is.

 Mocht u extra opvang nodig hebben omdat u beiden werkzaam bent in de vitale beroepsgroep dan kunt u tegen betaling extra dagen opnemen. Aanmelding dient u te doen door een mail te sturen naar administratie@het-tuinhuis.nl onder vermelding van uw beroepsgroep(en).

 Bij aanvang van de dag geeft u uw kind bij het hek of voordeur over aan de pedagogisch medewerker. Bij afsluiting van de dag meldt u zich bij de intercom met camera. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind naar de voordeur wordt gebracht.

Wanneer is uw kind niet welkom?

De peuterspeelzaal is drie weken volledig gesloten.Indien uw kind ziekteverschijnselen vertoont zoals neusverkoudheid, hoesten, niezen, zere keel en koorts. Indien u niet werkzaam bent in de vitale beroepsgroep.

 In verband met ziekte van het personeel gaan wij groepen samenvoegen en is het mogelijk dat u niet een vaste pedagogisch medewerker treft.

In geval van te veel zieken onder het personeel zijn wij genoodzaakt om de groepen alsnog volledig te sluiten. Indien uw kind ziek wordt tijdens de opvanguren, dan verwachten wij dat u uw kind per direct komt ophalen.

 We rekenen op uw verantwoordelijkheid dat u uw kind echt alleen brengt onder de genoemde voorwaarden. We vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren.

Kijk eerst op deze website of uw vraag tussen ‘de meest gestelde vragen’ staat. Mocht uw vraag er niet tussen staan, dan kunt u altijd contact opnemen met administratie@het-tuinhuis.nl

Voor vragen over het virus zelf verwijzen wij  naar onderstaande website van de rijksoverheid. Waar de meest gestelde vragen over het Coronavirus en de kinderopvang staan:  Website rijksoverheid – Coronavirus en kinderopvang

Als kinderdagverblijf en BSO ben je gebonden aan (terechte) regelgeving vanuit de GGD. Zo worden er met regelmaat controles uitgevoerd om te kijken of kinderdagverblijven en BSO’s zich houden aan deze richtlijnen. In tijden van het Coronavirus heeft de GGD zijn richtlijnen versoepeld als coulance. Voor de nieuwe richtlijnen verwijzen wij door naar onderstaande website. Hier staat bijvoorbeeld hoe te handelen bij uitval van veel personeelsleden om opvang te kunnen garanderen zolang sluiting nog niet nodig is.  Website richtlijnen GGD inzake Coronavirus

 

Veel gestelde vragen voor over het Coronavirus en Het Tuinhuis

Wat kan ik aan hygiënemaatregelen nemen? Bewust hygiënisch gedrag is erg belangrijk. De belangrijkste maatregelen die onze medewerkers, de kinderen en u als ouder kunnen nemen om verspreiding van een virus te voorkomen, zijn simpel. * Was uw handen regelmatig met water en zeep * Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog * gebruik papieren zakdoekjes eenmalig.

 

Op welke ziekteverschijnselen moet ik letten? Wij zijn in deze periode extra alert op verschijnselen zoals hoesten en koorts bij kinderen en medewerkers. Bij twijfel adviseren wij onze ouders en medewerkers om contact op te nemen met de huisarts of GGD. Informeer ons daarna altijd zodat de opvang op de hoogte is. * Bij hoesten, luchtwegproblemen * Bij koorts

 

Is het nodig om mondkapjes te dragen? Een voor de hand liggende reactie is natuurlijk het dragen van mondkapjes. Toch raadt het RIVM dit af voor iedereen die niet in de zorg of op een lab werkt. Het gebruik ervan luistert namelijk erg nauw. Zo moeten het de juiste kapjes zijn, die zowel mond als neus goed afsluiten. Bovendien moeten de kapjes meerdere malen per dag op de juiste manier vervangen worden.

 

Moet ik de dagen vanaf 16 maart 2020 dat mijn kind er niet is wel betalen? Ja, dus: Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.

U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten. 

 

Wanneer mag een kind weer komen? Als de klachten minimaal 24 uur voorbij zijn.

 

Een kind is chronisch verkouden, mag hij dan wel komen? Nee, want we kunnen geen onderscheid maken in chronisch of besmetting. Vandaar dat ook chronisch verkouden kinderen thuis moeten blijven.

 

Wat gebeurt er als een kind op de opvang gaat hoesten? Dan nemen we contact op met de ouders en moet het kind gehaald worden.

Nog onbeantwoorde vragen:  Het Tuinhuis is bereikbaar via administratie@het-tuinhuis.nl  Voor vragen over het Coronavirus en Het Tuinhuis, die niet op onze website of die van de GGD, RIVM of rijksoverheid staan, zijn wij bereikbaar.