VVE

VVE regeling bij het Tuinhuis

Sinds oktober 2009 werkt Het Tuinhuis samen met een activiteiten begeleidster.

Carla Vermeulen coördineert en begeleid pedagogische medewerkers op het gebied van activiteiten en geeft zelf ook VVE aan de VVE 3+ kinderen.

Het Tuinhuis met Uk & Puk

Uk & Puk richt zich op alle kinderen van 0 tot 4 jaar.
De uitgave bevat thematische activiteiten die de pedagogisch medewerkers zowel in horizontale, baby, dreumes- en peutergroepen als in verticale groepen kunnen uitvoeren.
Elke activiteit bevat daarnaast gerichte aanwijzingen voor de verschillende leeftijdsgroepen.
Om de activiteiten afwisselend te houden werken we vanuit 5 thema`s: “ koken, knutselen, muziek, bewegen en taal”.

Binnen de thema’s wordt er gekeken naar de 4 doelstellingen die Uk & Puk aanbieden. Door op die manier de activiteiten aan te bieden zijn ze afwisselend en leuk voor de kinderen, maar voor de pedagogische medewerkster biedt het een gelegenheid om de ontwikkeling van het kind goed te observeren.
Elk thema bevat activiteiten om in een grote groep, kleine groep of individueel te doen.

Met deze activiteiten werken ze aan:

  • doelen op het gebied van de spraak- en taal ontwikkeling;
  • doelen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • doelen op het gebied van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling;
  • rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid/ordenen te stimuleren.

VVE 3+ groep:

VVE 3+ groep bestaat uit een klein groepje kinderen maximaal 6 tot 8 kinderen en biedt kinderen van 2,5 tot 4 jaar kansen en stimuleren we de kinderen in hun ontwikkeling. Het Tuinhuis maakt geen onderscheidt en biedt de mogelijkheid dat alle kinderen meegaan met de VVE 3+ groep! Zodra er een indicatie kind zich aanmeld krijgt dat voorrang. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar tempo en daar waar nodig sturen en begeleiden wij het kind. Mocht er sprake zijn van meer ondersteuning dan gaan we samen met de ouders op zoek naar passende begeleiding voor het kind.

We werken met verschillende materialen, de omstandigheden zijn elke dag weer een verrassing. Dit nodigt uit tot creativiteit, tot inspelen op onverwachte situaties, tot nieuwsgierigheid naar het onbekende, nieuwe spelvormen, nieuwe woorden, nieuwe bewegingen. Al spelend komen ze hindernissen tegen die ze, door veel te proberen en te oefenen, leren overwinnen. Zo verleggen kinderen hun grenzen en ontwikkelen ze zich op alle mogelijke manieren; fysiek, maar ook cognitief, sociaal, emotioneel en psychisch.

Elke maand staat een thema centraal en van daaruit bieden we de kinderen activiteiten aan.
Omdat Het Tuinhuis de 4 ontwikkelingsdoelen, taal spraak ontwikkeling ,motorische en zintuiglijke ontwikkeling,sociaal-emotionele ontwikkeling en rekenprikkels belangrijk vindt loopt dat als rode lijndraad door onze activiteitenschema. Dat is de rede waarom de activiteiten begeleidster een schema maakt met waarop duidelijk vermeld welk ontwikkelingsdoel die dag centraal staat. We weten allemaal dat de ontwikkelingsdoelen nauw met elkaar verbonden zijn maar zo werkt ieder bewust aan de ontwikkelingsdoelen!